Realizacja wskaźników projektów w PBS_2

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Paweł Skubida (pawel.skubida@ncbr.gov.pl).


LimeSurvey is Free software
Donate