Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na ekspertów NCBR

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w naborze kandydatów na ekspertów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza, prosimy zapoznać się z ogłoszeniem o naborze oraz załączonymi do niego zasadami naboru. Warto także przygotować skany dokumentów, zwłaszcza tych potwierdzających posiadane przez Państwa wykształcenie.

Wypełnienie formularza powinno zająć nie więcej niż kilka minut. Mogą Państwo przerwać i zapisać swoją pracę, a następnie wrócić do wypełniania kolejnych części.

Po wypełnieniu formularz zostanie automatycznie przekazany do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Po zakończeniu naboru skontaktujemy się z Państwem w sprawie jego wyników.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Koordynacji i Współpracy z Ekspertami w Narodowym Centrum  Badań i Rozwoju (tel. 22 39 07 188, 22 39 07 112; e-mail: eksperci-poir@ncbr.gov.pl) w godz. 8.15 - 16.15.


LimeSurvey is Free software
Donate